Regulamin Rozdania

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Rozdania jest strona kosmostolog,blogspot.com 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Rozdaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji 
b. umieszczenie komantarza pod postem Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Meta.
4. Czas trwania rozdania: od 05.05.2022 – 10.05.22, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 15.05.2022
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Meta.
3. NAGRODA
1. Nagrodą w Rozdaniu są kosmetki Bandi, Resibo, Avene i Vichy (zwane dalej “Nagrodą Główną”)
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizatora spośró komentarzy wyłoni 11 Zwycięzców
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem stosownej informacji na profilu Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w relacji na Instagramie i Facebooku.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Meta, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Rozdania, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Rozdanie”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Rozdania w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona w relacji na Instagramie i Facebooku.


166 komentarzy:

 1. Zapoznałam sie i akceptuje regulamin

  OdpowiedzUsuń
 2. Zapoznałam się i akceptuje regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 3. Akceptuję regulamin
  Patrycja Zarębska

  OdpowiedzUsuń
 4. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 5. Paulina Krzysztof4 grudnia 2018 10:37

  Akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 6. Akceptuje regulamin!

  OdpowiedzUsuń
 7. Zapoznałam się i akceptuję regulamin. Ewa Szczekowska

  OdpowiedzUsuń
 8. Katarzyna Sajchta4 grudnia 2018 11:11

  Akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 9. Akceptuje regulamin Ania Kania

  OdpowiedzUsuń
 10. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję

  OdpowiedzUsuń
 11. Zapoznałam sie i akceptuje regulamin

  OdpowiedzUsuń
 12. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 13. Akceptuję :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Akceptuję regulamin.
  Ewa Wierzbicka

  OdpowiedzUsuń
 15. Zapoznałam się i akceptuję :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I oczywiście udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji :)

   Usuń
 16. Akceptuję i udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji

  OdpowiedzUsuń
 17. Akceptuję i udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji

  OdpowiedzUsuń
 18. Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na dostęp do publicznych informacji

  OdpowiedzUsuń
 19. Akceptuję regulamin oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji - Ewa Żmurko

  OdpowiedzUsuń
 20. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 21. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 22. Zapoznałam się i akceptuje regulamin, udzielam zgody na dostep do publicznych informacji.
  Produkt Liq CC serum rich 15%, e-mail abiszczanik@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 23. Zapoznałam się z regulaminem konkursu, akceptuję go oraz udzielam dostępu do publicznych informacji.

  OdpowiedzUsuń
 24. Akceptuję regulamin i udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji

  OdpowiedzUsuń
 25. zapoznałam się w regulaminem i chętnie przetestuję serum Liq CC serum legere :)

  OdpowiedzUsuń
 26. Udzielam zgody na dostęp do informacji publicznych i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 27. Akceptuje regulamin

  OdpowiedzUsuń
 28. Akceptuję regulamin, dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 29. Akceptuję regulamin. Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 30. zapoznane i zaakceptowane - domdlabatmana@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 31. zapoznałam się

  OdpowiedzUsuń
 32. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji. Anna Nowicka-Małyska, e-mail: ania.nowicka900917@gmailcom

  OdpowiedzUsuń
 33. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 34. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 35. Zapoznała się i akceptuje

  OdpowiedzUsuń
 36. Oczywiście pełna akceptacja.

  OdpowiedzUsuń
 37. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 38. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji.

  OdpowiedzUsuń
 39. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go.
  Mail ewa.grodecka@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 40. Zapoznałam się z regulaminem Rozdania i udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji

  OdpowiedzUsuń
 41. Zapoznałam się i akceptuje regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 42. Zapoznałam się i akceptuję regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 43. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go.

  OdpowiedzUsuń
 44. Zapoznałam się i akceptuje regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 45. Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na dostęp do publicznych informacji - piekny@vp.pl

  OdpowiedzUsuń
 46. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji

  OdpowiedzUsuń
 47. Akceptuję regulamin. kruszyna.84@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 48. Zapoznałam się oraz akceptuję cały regulamin. Dorota
  dorota.litwicka@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 49. Akceptuje regulamin katilka.woj@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 50. Akceptuję regulamin konkursu 😃

  OdpowiedzUsuń
 51. Natalia Bochniak14 lutego 2019 14:39

  Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na dostęp do publicznych informacji.
  Natalia Bochniak
  nbochniak@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 52. Akceptuje regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na dostęp do publicznych informacji.
  Edyta Anna

  OdpowiedzUsuń
 53. Zapoznałam się z regulaminem, akceptuję go oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji.
  Agnieszka Szafranek

  OdpowiedzUsuń
 54. Monika Pędowska14 lutego 2019 20:08

  Zapoznałam się i akceptuje regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 55. zapoznałam się i akceptuję regulamin! Magdalena Kowalska

  OdpowiedzUsuń
 56. Zapoznałam się i akceptuję

  OdpowiedzUsuń
 57. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji.Chciałabym w końcu znaleźć dla mojej cery naczynkowej odpowiednią i bezpieczną serię kosmetyków.

  OdpowiedzUsuń
 58. Zapoznalam sie . Anna Ka-Pe

  OdpowiedzUsuń
 59. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję.

  OdpowiedzUsuń
 60. Zapoznałam się z regulaminem i akceptuję go oraz udzielam zgody na dostęp do publicznych informacji. Ewa Szczekowska

  OdpowiedzUsuń
 61. Zapoznałam się i akceptuję regulamin konkursu 🤩

  OdpowiedzUsuń
 62. Zapoznałam się i udzielam zgodę na dostęp do publicznych infirmacj

  OdpowiedzUsuń
 63. Akceptuję regulamin. Sylwia Gąsławska

  OdpowiedzUsuń
 64. Akceptuję regulamin. Aleksandera Opaczewska

  OdpowiedzUsuń
 65. Akceptuję regulamin Kinga Marcinkowska Stokowska

  OdpowiedzUsuń
 66. Zapoznałam się i udzielam zgody

  OdpowiedzUsuń
 67. Akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 68. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 69. Zapoznałam się i akceptuje regulamin

  OdpowiedzUsuń
 70. Zapoznałam się i akceptuje regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 71. Zapoznałam się i akceptuję regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 72. Akceptuje regulamin
  madz.tab@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 73. Zapoznalam sie i akceptuje regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 74. Zapoznałam się i akceptuję regulamin.

  OdpowiedzUsuń
 75. Zapoznałam się i akceptuję :)

  OdpowiedzUsuń
 76. Zapoznałam się z regulaminem :)

  OdpowiedzUsuń
 77. Zapoznałem się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 78. Zapoznalam sie i akceptuję regulamin- domdlabatmana@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 79. Zapoznałam się z regulaminem i go akceptuję :) agszowa@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 80. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 81. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 82. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 83. Zapoznałam się i akceptuję regulamin

  OdpowiedzUsuń
 84. Zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję

  OdpowiedzUsuń
 85. Zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję

  OdpowiedzUsuń
 86. Zapoznałam się z treścią regulaminu i go w pełni akceptuje. Joanna Zbądzka

  OdpowiedzUsuń
 87. Zapoznałam się z treścią regulaminu i akceptuję. Ilona Pińkowska-Stanek

  OdpowiedzUsuń
 88. zapoznałam Się i akceptuję

  OdpowiedzUsuń
 89. Hej! Zapoznałam się z regulaminem;)

  OdpowiedzUsuń
 90. Zapoznałam się z regulaminem. IG: monikakrak

  OdpowiedzUsuń
 91. Akceptuję regulamin. Ig: Marla umarła.

  OdpowiedzUsuń
 92. Akceptuję regulamin. Ig:Idaja78

  OdpowiedzUsuń
 93. Zapoznałam się i akceptuję regulamin
  Instagram: ew.skaa

  OdpowiedzUsuń
 94. Zapoznałam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Instagram: lori.ap

  OdpowiedzUsuń
 95. Oczywiście akceptuję :) Instagram: Nataliasur

  OdpowiedzUsuń
 96. Akceptuje regulamin instagram justbeautyjoannabartolik

  OdpowiedzUsuń
 97. Akceptuję regulamin. Instagram: emszym84

  OdpowiedzUsuń
 98. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 99. Zapoznałam się i akceptuję regulamin. Instagram: tojestdramat01

  OdpowiedzUsuń
 100. Akceptuję regulamin, instagram: imponderabillis

  OdpowiedzUsuń

Copyright © Kosmostolog , Blogger